Technitank

TANKREINIGING

Over ons

Bij ons kan u terecht voor alles aangaande stookolietanks, zowel bovengronds als ondergronds. 
Wij keuren, reinigen, neutraliseren en verwijderen tanks steeds volgens de geldende regels en normen die zijn vastgelegd in de Vlarem-wetgeving.

Aangezien onze zaakvoerder, Rudi Swennen, al jaren ervaring heeft, geraken zelfs problemen die zich op het moment zelf stellen, onmiddellijk vakkundig opgelost.

Een ondergrondse tank van minder dan 5.000 kg moet om de 5 jaar gekeurd worden. Is de inhoud van uw tank groter, dan dient de keuring om de 2 jaar plaats te vinden. Voor bedrijven is het zelfs verplicht om de twee jaar, ongeacht de tankinhoud. Bij bovengrondse tanks moet er een éénmalige keuring plaats vinden voor particulieren en een driejaarlijkse voor bedrijven. Weet u niet of het tijd is voor de keuring? kijk dan even op de groene dop of het groene merkplaatje naar de datum van de volgende controle. Tanks die tijdens de keuring gebreken blijken te hebben, krijgen een rode dop of merkplaat en mogen niet meer gevuld worden.  

Bent u van plan om uw woning of bedrijfspand te verkopen? Dan raden wij sowieso een keuring aan omdat kopers dan meer vertrouwen hebben in de installatie.

Tijdens een keuring, controleren we de tank op fouten, voeren wij met een speciaal toestel een geluidstest uit om lekken op te sporen en controleren we op de aanwezigheid van water en slib.
De overvulbeveiliging wordt eveneens gecontroleerd en als alles in orde is wordt het conformiteitsattest afgeleverd.

Buiten dienst stellen

Indien u geen gebruik meer wenst te maken van de bestaande installatie, is het verplicht om de tank te laten verwijderen of (indien dit niet mogelijk is) neutraliseren.

Bij een neutralisatie wordt uw tank buiten dienst gesteld door uw tank te openen om de resterende brandstof eruit te halen. Daarna wordt de tank proper gespoten met een hogedrukreiniger. Als het gevormde slib is verwijderd vullen we de tank op met Benefil. Aansluitend ontvangt u het attest van neutralisatie.

Afbraak

Indien u omschakelt van brandstof of u wilt omwille van een andere reden de tank blijvend buiten dienst stellen, geven we de voorkeur aan het afbreken van de installatie. Voor de eigenlijke afbraak en verwijdering wordt de tank leeggemaakt en gereinigd. Indien de tank niet in zijn geheel kan verwijderd worden, snijden we ze in 2 of meerdere stukken. Ook hier worden nadien de wettelijke bewijsstukken afgeleverd.

Diesel

Ook voor dieseltanks hebben wij alle oplossingen voorhanden. Vooral algen vormen het grote probleem bij deze brandstoftanks. Door condensatie komt er na verloop van tijd water in de tank. Dit water zakt naar de bodem en is de ideale broeihaard voor micro-organismen. Deze organismen zorgen voor algenvorming waardoor de toevoer van de brandstof moeilijk verloopt en de kwaliteit van de diesel ook achteruit gaat. 

Aangezien particulieren geen gebruik maken van grote dieselvoorraden, is deze service vooral gericht naar de grootverbruikers zoals transportfirma’s en dergelijke.