Afbraak

Indien u omschakelt van brandstof of u wilt omwille van een andere reden de tank blijvend buiten dienst stellen, geven we de voorkeur aan het afbreken van de installatie. Voor de eigenlijke afbraak en verwijdering wordt de tank leeggemaakt en gereinigd. Indien de tank niet in zijn geheel kan verwijderd worden, snijden we ze in 2 of meerdere stukken. Ook hier worden nadien de wettelijke bewijsstukken afgeleverd.