Buiten dienst stellen

Indien u geen gebruik meer wenst te maken van de bestaande installatie, is het verplicht om de tank te laten verwijderen of (indien dit niet mogelijk is) neutraliseren.

Bij een neutralisatie wordt uw tank buiten dienst gesteld door uw tank te openen om de resterende brandstof eruit te halen. Daarna wordt de tank proper gespoten met een hogedrukreiniger. Als het gevormde slib is verwijderd vullen we de tank op met zand of met benefil. Aansluitend ontvangt u het attest van neutralisatie.